Vipuvoimaa EU:lta   EU

Opetus

Kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta 4 - 18 vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataiteen perusopetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää opetusta, jonka sisällöt ja metodit on suunniteltu huomioon ottaen oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Kuvataidekoululla on opetusta myös aikuisille, vanhempi-lapsi pareille sekä ryhmille.

Opetukselle on luonteenomaista tutkiva asenne oppimiseen, opetukseen ja ilmaisuun. Oivalluksilla, elämyksillä ja tekemisen ilolla on keskeinen merkitys. Opettajia on yhteensä seitsemän, ja he ovat eri taidealojen ammattilaisia, sekä osalla on myös pedagoginen koulutus.

Opettamisen ja oppimisen prosessia pidetään yhtä tärkeänä kuin työskentelyn kuluessa syntyvää konkreettista lopputulosta.

Kuvataiteen perusopetus on visuaalisen alan opetusta, joka takaa hyvän perustan myös kuvaamataiteiden ammatillisille opinnoille.