Vipuvoimaa EU:lta   EU

Heta-Maijan muskareiden kevätjuhlat

10.5. klo 18.00 Urjalan juhla Yhtenäiskoululla

15.5. klo 18.00 Forssan juhla Tehtaankoululla

17.5. klo 18.00 Koijärven juhla yhdessä seurakunnan kerhojen kanssa srk-talolla

19.5. klo 18.00 Jokioisten juhla srk-talolla

21.5. klo 18.00 Humppilan juhla srk-talolla

 

AJANKOHTAISTA:

24.4.2017 KLO 19.15

INFOTILAISUUS MUSIIKKIOPISTOON  PYRKIMISESTÄ Lankavärjäämöllä, Musiikkileikkikoulussa,       Wahreninkatu 13

Ilmoittautumiset ensi vuoden ryhmiin:

jatkavat musiikkileikkikoululaiset ilmoittautuvat viikolla 15 ja 16

uudet musiikkileikkikoululaiset ilmoittautuvat 2.5. alkaen.

Päivitämme nettisivuille tulevien ryhmien ajat ja ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta.

 

  • Forssan muskareihin voi ilmoittautua      3kk – 6-vuotiaat lapset (v. 2016 – 2010 syntyneet)
  • Tammelan muskareihin 3 – 6-vuotiaat      (v. 2013 – 2010 syntyneet)
  • Koijärven muskariin 3 – 6-v. (v. 2013 – 2010 syntyneet)
  • Jokioisten muskariin 3 – 6-v. (v. 2013 – 2010 syntyneet)
  • Humppilan ja Urjalan muskareihin 4 – 6-v. (v. 2012 – 2010 syntyneet)
  • Muiden kuntien 3kk – 3-vuotiaat lapset voivat ilmoittautua myös Forssan ryhmiin. Esimerkiksi, jos Tammelaan ei tule alle 3-vuotiaiden ryhmiä, voi lisätietoja kohtaan merkitä myös Forssan vaihtoehdoksi.

 

Muskari on kerran viikossa: 3kk – 3-v. 45 min., 4 – 6-v. 1t 15 min.

3kk - 2-v. ryhmissä lapsi on aikuisen kanssa.

3-vuotias voi olla ryhmissä aikuisen kanssa tai yksin ilman aikuista.

Lukukausimaksut: 3kk – 3-v. 103 €, 4 – 6-v. 112 €.
Kuvis-muskari maksaa 225 € lukukaudessa/15 kertaa.

Jos lapsi on muun kuin Forssan, Jokioisten, Tammelan, Urjalan, Humppilan, Ypäjän, Someron kunnan asukas, on lukukausimaksu 126 €.

Musiikkileikkikoulussa lapsi voi käydä tutustumassa kaksi kertaa elokuun aikana, mistä ei vielä veloiteta. Lukukausimaksut laskutetaan myöhemmin syksyllä. Oppilas sitoutuu maksamaan koko lukukausimaksun aloittaessaan opintonsa, vaikka oppilas lopettaisikin opiskelunsa kesken lukukauden. Lukukausimaksu on maksettava kevätlukukaudelta, mikäli oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu ennen edellisen vuoden loppua.

Opetuskertoja lukuvuoden aikana on yhteensä 34 - 35, itsenäisyyspäivästä, loppiaisesta ja vapusta johtuen. Kertoihin sisältyy mm. kevätjuhlat.

Situ 31.5. §59: Opettajasta tai oppilaitoksesta johtuvat peruuntuneet opetuskerrat korvataan maksualennuksina seuraavasta lukukaudesta tai korvaavina opetuskertoina.

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään huoltajan henkilötunnusta koska se tarvitaan Forssan kaupungin käyttämään laskutusjärjestelmään. Muista laittaa se täydellisenä.

Muskarit alkavat elokuussa.

Muskariin päässeet saavat tiedon tekstiviestillä elokuun alussa. Jos tietoa ei tule, olette jääneet jonoon. Jos joku luovuttaa muskaripaikkansa, otamme jonosta heti uuden lapsen mukaan toimintaamme. Soitamme teille heti kun paikka vapautuu.

huom! Muutokset mahdollisia!

Musiikkileikkikoulun eli musiikin varhaiskasvatuksen opettajat

Heta-Maija Halme 03 4141 5873, 050 303 6615

Jolanta Harstela 03 4141 5872, 040 763 2322

Nina Ampuja, virkavapaa

 

 Rumpalityttö

  

TIETOA MUSIIKKILEIKKIKOULUN TOIMINNASTA

 

Musiikkileikkikoulumme on toiminut vuodesta 1977 lähtien. Sen toiminta alkoi Forssan, Tammelan ja Jokioisten toimipisteissä ja nyt se toimii lisäksi Humppilassa, Koijärvellä ja Urjalassa.
Musiikkileikkikoulu eli muskari toimii, paikallisista olosuhteista riippuen, kaksi- tai kolmivuotisen opetussuunnitelman mukaan (4-6-vuotiaat). Opetussuunnitelmat ovat tavoitteellisia ja etenevät asteittain. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. ½-3-vuotiaat voivat käydä lapsi-vanhempi -ryhmissä, jotka alkoivat toimia vuonna 1995.

Tavoitteet ja menetelmät

Muskarin ensisijainen tarkoitus on musiikinrakkauden herättäminen. Musiikin avulla edistetään lasten kasvua avoimina, onnellisina ja tasapainoisina sekä vahvistetaan heidän itsetuntoaan ja minäkuvaansa. Pienokaiset imevät vanhempiensa kanssa itseensä ensivaikutelmia musiikin ihmeellisestä maailmasta isompien muskarilaisten kokiessa yhteissoiton iloa.
Keskeisimpiä periaatteita muskariopetuksessa ovat musiikkikokemuksen kokonaisvaltaisuus ja opetuksen elämyksellisyys. Taustalla on konstruktivistinen ajattelu, jonka mukaan oppiminen tapahtuu lisäämällä tuttuihin asioihin jotakin uutta.
Opetus pohjautuu suomalaiseen kansanperinteeseen. Se korostaa luovuutta - lapset eivät vain toista valmiita rakennelmia vaan keksivät niitä myös itse. Keskeinen ajatus on toiminnallisuus ja oppiminen tekemisen kautta. Eri toimintoja yhdistellään: soitto yhdistyy tanssiin, lauluun, loruihin, kehoinstrumentteihin ja improvisointiin. Liikkeelle lähdetään esimerkiksi melodiasta tai laulusta rakentaen siitä monitoiminen esitys. Musiikki-integraatio täydentää oppimista muun muassa piirtämisen avulla.
Perussoittimisto koostuu kehosoittimista, rytmisoittimista ja melodiasoittimista, kuten ksylofonista. Napsutuksilla, taputuksilla, tömistyksillä, sivelyillä ja rapsutuksilla musisoidaan hyvin rikkaasti. Soiton ja säveltapailun alkeiden kautta nautitaan musiikkista ja opitaan vaikeammatkin rytmit.
Monipuolinen muskaritoiminta kehittää lapsen musiikillista ilmaisutaitoa ja musiikin tuntemusta. Hän saa valmiuksia aloittaa isompana soitto-opinnot. Lisäksi toiminta edistää lapsen sosiaalisuutta, keskittymistä, sopeutumista, mielikuvituksen kehittymistä, pitkäjänteisyyttä sekä toisten kunnioittamista.

 
PIENTEN SOLISTIEN KONSERTTI KEVÄÄLLÄ ON MYÖS SOITINESITTELYKONSERTTI.
 

Musiikkileikkikoulun ryhmien toiminta

½-3-vuotiaat

Lapset käyvät tunnilla yhdessä vanhemman kanssa. Kolmevuotiaille on vaihtoehtona myös ryhmä, jossa he käyvät ilman vanhempaa.
Pienokaisille muskari tarjoaa paljon mielenkiintoista kosketettavaa, maistettavaa, haistettavaa, kuultavaa ja nähtävää. Musiikkituokioiden avulla pienen lapsen ja vanhempien keskinäinen kiintymys lisääntyy, vuorovaikutus ja kieli kehittyvät, yhteiset muistot karttuvat ja perheen tunnesiteet vahvistuvat.
Opetuksen lähtökohtana on kansanperinne: lorut, laulut, körötykset ja musiikkiliikunta. Jokainen tuokio sisältää myös soittoa perusrytmisoittimilla, kuuntelua ja musiikki-integraatiota, kuten maalausta tai pöytäteatteria. Rytmikasvatus pohjautuu sykkeen kokemiseen taputuskäsien, sihinäsuiden ja pomppupolvien avulla. Näin kehitetään lasten valmiuksia hahmottaa myöhemmin musiikin peruskäsitteitä.

4-6-vuotiaat

Muskariryhmissä kartutetaan lauluvarastoa, tutustutaan kansanperinteeseen, opetetaan sävelpuhtautta lyhyillä lauluilla, joissa on suppea sävelala, selkeä rytmi ja ymmärrettävät sanat. Ne lauletaan kaikulauluna, jossa vuorottelevat opettajan laulu ja lasten toisto.
Vähitellen opitaan musiikin peruskäsitteitä, kuten käsitepareja, rytmejä ja melodioita. Tutustumme myös soittimiin joihin musiikkiopistossa voi pyrkiä. Kuusivuotiaat oppivat nopeasti säestämään helppoja lastenlauluja ja soittamaan niiden melodioita viisikielisellä kanteleella.

Lukukausimaksut määräytyvät oppitunnin pituuden mukaan.

Lounais-Hämeen musiikkiopiston oppilasmaksut

LUKUKAUSIMAKSUT

MUSIIKKILEIKKI

75 min                 112 €

45 min                 103 €

Karuselli              103 €

Karuselli ja soitinvalmennus yht. 183 €

Karuselli ja musiikkileikki yht. 183 €

kuvis-muskari 15 kertaa 225 €


Lapsi voi tutustua muskariin veloituksetta pari ensimmäistä kertaa, minkä jälkeen veloitetaan maksu koko lukukaudesta (½ kouluvuotta). Poissaoloja tai keskeyttämistä ei hyvitetä eikä kertamaksuja ole.

Toimipisteet:

Forssa:
- Kehräämön Lankavärjäämö, Wahreninkatu 13
- Koijärvi: Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
Humppila: Lintukodon päiväkoti
Jokioinen: Seurakuntatalo, Temppelitie 2
Tammela: koulukeskus
Urjala: Kirkonkylän koulu, Vanhainkodintie 2

Ilmoitathan muskarin keskeyttämisestä opettajalle tai musiikkiopiston kansliaan mahdollisimman nopeasti. Näin saamme jonosta uuden lapsen mukaan toimintaamme.

Opettajat lukuvuonna 2016 - 2017:

Heta-Maija Halme, 050 3036 615 tai 03 4141 5873 (Forssa, Koijärvi, Humppila, Jokioinen ja Urjala) 
Jolanta Harstela,  040 7632 322 tai 03 4141 5872 (Forssa ja Tammela)
Nina Ampuja,  virkavapaa 31.5.2017 asti