Vipuvoimaa EU:lta   EU

OPETUS

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Lounais-Hämeen musiikkiopisto antaa opetusta aikuisille aikuisosastolla ja perustasoa edeltävää, pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulussa.

 

 

TASOSUORITUSJÄRJESTELMÄ

Opiskelu musiikkioppilaitoksissa on tavoitteellista. Opinnoissa edetään tasosuorituksia tehden. Musiikin perustason opintoihin kuuluu tasosuoritukset 1, 2 ja 3, laulussa 1 ja 2. Musiikkiopistotasolla tehdään yksi tasosuoritus. Kutakin tasosuoritusta varten on oma ohjelmistonsa, ja esitettävän ohjelman vaativuus kasvaa siirryttäessä tasolta toiselle. Ohjelmiston valinnassa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton suosituksia. Kun harjoiteltua ohjelmistoa on kertynyt riittävä määrä, oppilas esittää kolmi- tai nelijäsenisen lautakunnan arvioitavaksi osan harjoitetusta ohjelmistosta. Tasosuorituksia tehdään pääsääntöisesti kahden tai kolmen vuoden välein. Opintoihin kuuluu myös musiikin perusteet eli säveltapailu ja teoria, joita opiskellaan pääaineen rinnalla 10-11 ikävuodesta alkaen ja vastaavalla tavalla tasosuorituksia tehden. Yhteismusisointi on opinto-ohjelmassa mukana heti, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.

 

Tasosuoritusjärjestelmä on valtakunnallinen ja takaa sen, että maan eri osissa opetetaan samalla tavoitteella. Tämä puolestaan turvaa mahdollisuuden hakeutua esim. ammattiopintoihin riippumatta siitä, millä paikkakunnalla perusopetus on saatu.

 

 

 

 ARVIOINTI

 Vuosittainen arviointi

• opettaja antaa vuosittain oppilaalleen arvosanan opintokirjaan tai suullisen palautteen opiskelujen edistymisestä 

 • säännöllinen esiintyminen ja siihen kuuluva arviointi on myös vuosittaista

• arviointia opiskelun edistymisestä tulee antaa jatkuvasti joko reissuvihkoon kirjoittamalla tai suullisesti myös vanhemmille

 

TASOSUORITUKSET

 • perustaso 1 arvioidaan hyväksytty / uusittava

 • kirjallinen palaute merkitään tasosuorituslomakkeeseen

 • suullinen palaute tutkinnosta annetaan oppilaalle henkilökohtaisesti

 • perustasosta 2 alkaen suoritukset arvioidaan pistein 1-5

 • perustasosta 3 alkaen suoritukset arvioidaan pistein 1-5 ja lisäksi täsmennetyin pistein 1 - 25

 • suorituksen prima vista - näytteestä annetaan erillinen arvosana 1 - 5, ei kuitenkaan pistemäärällä täsmennettynä.

Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan suoritusmerkintä.

 

Arviointiasteikko

erinomainen 5 (21 – 25 pist.)
kiitettävä 4 (16 – 20 pist.)
hyvä 3 (11 – 15 pist.)
tyydyttävä 2 (6 - 10 pist.)
hyväksytty 1 (1 – 5 pist.)
uusittava

 

  

AMMATTIOPINNOT

Opintoja voi jatkaa Sibelius-Akatemiassa Helsingissä tai Ammattikorkeakouluissa (esim. Turku, Tampere, Jyväskylä, Helsinki) tai konservatorioissa.

Opistostamme pääsee vuosittain muutamia oppilaita ammattiopintoihin ja lähes poikkeuksetta vaatimuksena on ylioppilastodistus ja musiikkiopiston päästötodistus tai jopa sitäkin korkeammat opinsuoritteet.

 

AVOIN OSASTO

Iällä, aikaisemmalla soittokokemuksella tai musiikintuntemuksella ei avoimella osastolla ole merkitystä, sillä se on suunniteltu nimenomaan niille, jotka harrastavat tai haluavat kokeilla musiikkiopiston tarjontaa!

 

Valintakokeet järjestetään silti kaikille, koska pyrimme testaamaan oppilaidemme musikaalisuutta ja samalla sisäänajamaan omia testejämme ja niiden soveltuvuutta uusiin haasteisiin.