Vipuvoimaa EU:lta   EU

LUKUKAUSIMAKSUT

Hinnat 1.8.2015 alkaen (Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 16.6.2015 §72)

MUSIIKKILEIKKIKOULU  
45 min. 103 €
75 min 112 €
musiikki-kuvataide 15 kertaa 225 €
Karuselli ja musiikkileikki yht. 183 €
Soitinvalmennus ja musiikkileikki yht.  183 €
   
AVO-OSASTO  
15 min. henkilökohtainen opetus 15 krt. 216 €
30 min. henkilökohtainen opetus 15 krt. 410 €
5-kielisten kanteleiden ryhmä (väh. 8 opp.) 103 €
   
Forssalaisten oppilaiden avoimen osaston maksujen alennus on 10 € 216 ja
103 euron lukukausimaksusta ja 20 € 410 euron lu­ku­kau­si­mak­sus­ta.
 
   
PERUSOPETUS  
Karuselli, 3 opp. ryhmä 103 €
Soitinvalmennus, 3 opp. ryhmä 103 €
30 min. sivuaine 129 €
45 min. 183 €
60 min. 248 €
30 min. säestys 129 €
soitinvuokra lukukausi, opiston oppilaat (ei sisällä vakuutusta) 33 €
soitinvuokra, kertamaksu (ei sis. vakuutusta) 131 €
kirjoittautumismaksu, kertamaksu 34 €
tutkintomaksu, AVO-osasto 37 €
tutkintomaksu, yksityisoppilaat 53 €

 
Lisäksi somerolaisilta oppilailta peritään 84 euron lisämaksu ja urjalalaisilta oppilailta 130 euroa lukukaudessa.

 

Muuta tietoa ja erilaisia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia

• oppilaalla on oikeus perusopetuksessa yhteen sivuaineeseen pääsoittimessa suoritetun perustaso 2:n jälkeen, toi­sen sivuaineen voi saada avoimen osaston oppilasmaksulla; yhteistyökunnissa ei välttämättä ole lainkaan sivuainepaikkoja

• musiikkileikissä ryhmässä on keskimäärin 7 lasta

• soitinvalmennus on yhden soittimen opiskelua ryhmässä lu­ku­kau­den tai lukuvuoden ajan

• karusellissa tutustutaan eri soittimiin lukuvuoden aikana

• karuselli ja soitinvalmennus kuuluvat perusopetuksen kurs­si­tar­jon­taan ja ne on tarkoitettu 5 – 7 –vuotiaille, ryhmässä on 3 lasta

• soitinvalmennuksesta tai karusellista perusopetuksen hen­ki­lö­koh­tai­seen opetukseen siirtymiseen tarvitaan vapautuva kuntapaikka

• avoimen osaston oppilas voi halutessaan käydä myös mu­siik­ki­leik­ki- tai teoriaryhmässä, jos niissä on tilaa

• avoimen osaston opetus on pääasiassa henkilökohtaista opetusta, pää­sy­koe ei ole pakollinen ja opiskelutahti on vapaa

• musiikki-kuvataide eli kuvis-muskarissa ryhmiä ohjaavat kaksi opet­ta­jaa

• perusopetuksessa maksuun sisältyy instrumenttiopetuksen lisäksi musiikin perusteiden ja yhteissoiton opetus.

Esimerkkejä maksuista:

- soitinopetus 45 min. + 2 sivuainetta = 183+129+410 €.

- soitinopetus 45 min. + musiikkileikki = 183 €.

- soitinopetus 45 min. + 5-kielinen kantele = 183+103 €.

- musiikkileikki 75 min. + 5 kielinen kantele=112+103 €. 

 

(vapla 14.6.2011 §52)

Oppilasmaksut laskutetaan lukukausittain. Oppilas sitoutuu maksamaan koko lukukausimaksun aloittaessaan opintonsa, vaikka lopettaisikin opiskelunsa kesken lukukauden.

Musiikkiopisto myöntää 10 % sisaralennuksen lukukausimaksuista. Sisaralennus myönnetään oppilaan omasta lukukausimaksusta siten, että kallein lukukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä ja muille sisaruksille myönnetään 10 % alennus heidän omista lukukausimaksuistaan. Avoimella osastolla maksualennuksia ei ole. Musiikkiopiston sisaralennus ei koske muuta Forssan kaupungin järjestämää taiteen perusopetusta tai maksullista toimintaa.

Oppilas, jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja, ei voi aloittaa uutta lukukautta, ilman että siitä on erikseen sovittu. Tämä koskee myös siirtymistä musiikkileikkikoulusta varsinaiseksi tai avoimen osaston oppilaaksi. Opinto-oikeus keskeytetään maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi siihen saakka, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko.

Lukukausimaksu on maksettava kevätlukukaudelta, mikäli oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu ennen edellisen vuoden loppua. Musiikkileikkikoulussa lapsi voi käydä tutustumassa kolme kertaa elo-syyskuun aikana, mistä ei vielä veloiteta.

Muut lukukausimaksualennukset tulee hakea kunkin kunnan perusturvasta. Maksuja koskevat poikkeukset, esimerkiksi maksuajan pidennykset tulee sopia Loimijoen kuntapalvelut Oy:n kanssa (laskentasihteeri / perintä).

Koulusta eroamisesta tulee oppilaan huoltajan tehdä kouluun vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus. Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden.

Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan oppilaalle mahdollisimman hyvissä ajoin. Oppilaitos pyrkii hoitamaan sijaisjärjestelyt niin, että oppilaan opinnoille ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Opettajan yhdenjaksoiselle pitempiaikaiselle poissaololle hankitaan sijainen.

Ryhmätunteja ei korvata (musiikin perusteet, orkesteri-, kuoro- säestys- ja yhtyetunnit). Henkilökohtaisia oppitunteja korvataan yksittäisistä opettajan poissaoloista johtuen lukuvuoden aikana enintään 2 huomioiden lukuvuoden kohtuullinen pituus. Tunnit voidaan korvata myös ryhmätunteina tai konserttikäynteinä ja oppilaalle voidaan tarjota mahdollisuutta osallistua toiseen vastaavaan ryhmään. Musiikkileikkikoulussa lukuvuoden aikana poisjääneitä tunteja korvataan enintään 2 huomioiden lukuvuoden kohtuullinen pituus. Korvattavat tunnit järjestetään muuna erikseen tiedotettavana ajankohtana.

Avoimella osastolla opettajan poissaolo korvataan sijaisjärjestelyllä tai tunnin siirrolla, samoin kuin Karuselli-soitinvalmennuksessa.

Mikäli oppilas joutuu olemaan pois tunnilta, hänen tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman hyvissä ajoin mielellään suoraan opettajalleen. Jos oppilas on poissa ilmoittamatta kolmelta tunnilta peräkkäin, opettaja saattaa asian rehtorin tietoon. Näin oppilaan katsotaan lopettaneen opintonsa ja tilalle voidaan ottaa uusi oppilas.

Jos oppilas joutuu olemaan poissa pitempään terveydellisistä syistä tai opiskelun takia, tulee asiasta keskustella rehtorin kanssa. Mahdolliset lukukausimaksujen alentamiset em. syistä johtuen harkitaan aina erikseen.

Tuntia, joka jää saamatta oppilaan poissaolosta johtuen, ei korvata.

Opetukseen tulee osallistua säännöllisesti ja tunneille täytyy tulla valmistautuneena ja täsmällisesti.

Opettaja on vastuussa oppilaasta ja oppilaat on vakuutettu vain oppitunnin aikana.