Vipuvoimaa EU:lta   EU


Vad är Musikskolan?
Musikskolan får statligt stöd. Skolans huvudsakliga syfte i området är att vara "Musikens hjärta" i det goda och ännu bättra sig.

Vi försöker utveckla skolan så att den skulle motsvara förväntningar och framtidens behov som vi sedan tillsammans kan förverkliga. I Finland finns det nästan hundra musikskolor som får statligt stöd. Tillsammans bildar dessa ett unikt utbildningsnät av musik.

Skolan har 19 fastanställda läraren, en kanslist och en rektorn, samt ett tjugotal årligen varierande timlärare.

Årligen studerar över 200 elever i musikskolan och lika många i musiklekskolan. I den så kallade Öppna Avdelningen varierar antalet elever från 100 till 150.

I musikskolan får man ägna sig åt ett visst instrument eller studera sång- i bästa fall båda.

Instrumenter som kan väljas är bland andra:

Piano, Harmonica, Gitarr, Kantele

Fiol, Altfiol, Cello

Flöjt, Näbbflöjt, Klarinett, Saksofon

Trumpet, Basun, Tuba

Elgitarr, Elbass, Trummor, Slagverk 


Musikteori-ämnena är:

-musikteori

-gehör

-skrivning och spelning av generalbass

-och allmänna musiklära (historia,instr.orkest.m.fl.)

Dessutom kan man sjunga i ungdomskören Kuhankeittäjät. Med sina vänner kan man spela i olika grupper, såsom kammarmusik ensembler, slagverk ensemble, Junior Stråkensemble, Gitarrenensemble, Blåsorkester och i olika Pop-och Jazz-band.

Vi har undervisning i två olika fastigheter vid Wahreninkatu 11; Kehräämö och musiklekskolan Lankavärjäämö. Dessutom har vi undervisning i Somero, Urjala, Jokioinen, Tammela och Humppila.

Kontakt:

Lounais-Hämeen Musiikkiopisto 

Wahreninkatu 11, 30100 Forssa 

kansliet (03) 4141 801 

rektorn (03) 4141 800
e-mail hillevi.karttunen-heikkinen (@ ) forssa.fi