Vipuvoimaa EU:lta   EU

Kierrätyskissa Kätmän

Retki romujen maailmaan; ”luokkaretki kaatopaikalle”

Ajatus kuvataidekoulun ja Loimi-Hämeen Jä­tehuollon välisestä yhteistyöstä lähti kehitty­mään vuoden 2009 alussa. Retki romujen maa­ilmaan on jotain muuta kuin nykylasten kokemat huvipuistoretket. Aamupäivän aikana tutustutaan Kiimassuon jätekeskuksen jätteiden käsittelyyn Loimi-Hämeen Jätehuollolla sekä päästään i­de­oimaan romuille uusia käyttötarkoituksia Fors­san lasten ja nuorten kuvataidekoululla. Sa­mal­la vierailijat tutustutetaan uudenlaiseen ”kaa­topaikkaan”. Nykyaikainen jätekeskus on hyvin organisoitu alue, jossa suuri osa sisään tulevasta tavarasta käsitellään uudelleen hyödynnettävään muotoon ja varsinai­nen kaatopaikka on vain pieni osa koko alueesta. Mukana romuretkellä on kuvataiteilija ja kuvan tekijä Petra Heikkilän luoma Kätmän-hahmo, joka johdattaa lapsia jätekeskuksessa ja seuraa mukana kuvataidekou­lul­­­­le (Loimi-hämeen jätekeskuksen osuuden loputtua). Lapset ovat oppineet Kiimassuolla, minkälaisia eri jätejakeita on olemassa, mihin ne pääty­vät ja mitä niistä mahdollisesti valmistetaan jatkossa. LHJ:n jäteneuvoja a­var­taa jätekeskus-käsitettä ja näyttää lyhytelokuvan kierrätyksen tärkeydes­tä. Tämän jälkeen ryhmä pääsee kierrokselle näkemään itse prosessit.

Kuvataidekoulun osuudella on mahdollisuus päästä ryhmäläisten i­äs­tä riippuen joko itse purkamaan käytöstä poistunutta tavaraa, ku­ten näppäimistöjä ja kännyköitä, tai kokoamaan valmiiksi irrotetuis­ta osista omanlaisiaan aarteita. Johdot, ruuvit, rattaat ja muut pien­ko­neiden sisältä paljastuvat aarteet ruokkivat mielikuvitusta ja innos­ta­­vat kokeilemaan. Myös aikuiset ovat innostuneet purkamaan. Luo­­kas­ta onkin usein kuulunut innostuneita huudahduksia. Tär­kein­tä pro­sessissa on ollut päästä itse tekemään ja bonuksena on vielä syn­ty­nyt jokin itse tehty muisto kotiin vietäväksi.

Kätmän galleria

         

 

Luokkaretki kuvataidekoululla 4.11.2010

         
         

 

Sivuja päivitetään!