Vipuvoimaa EU:lta   EU

Hankkeet/projektit

VETÄVÄ2016-hanke

VETÄVÄ2016 on Wahren-opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston yhteinen laatu- ja kehittämishanke (LAKE-hanke). Sen tarkoituksena on kehittää Wahren-opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston opetustoimintaa sekä opettajien pedagogisia taitoja niin lähi-, etä- kuin verkko-opetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on ottaa verkko- ja etäopetuksen menetelmät ja välineet osaksi opiston normaalia opetustoimintaa ja siten mahdollistaa opiskelijan osallistuminen kurssille paikasta riippumatta. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun asti, mutta sen tulokset kantavat eittämättä pidemmällekin. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen myötä Wahren-opisto on ottanut käyttöön Peda.net-oppimisympäristön. Täältä pääset Wahren-opiston Peda.net-sivuille. (tekstistä aukeaa suora linkki: https://peda.net/forssa/wahren-keskus/wahren-opisto)

Opiston opiskelijat ovat tärkeä osa hanketta opistojen henkilökunnan ja opettajien ohella. Minkälaisia verkkokursseja tai etäopiskelumahdollisuuksia sinä haluaisit Wahren-opiston kurssiohjelmaan? Anna rohkeasti palautetta opiston kursseilla tai toimistolla.

 

Aiemmat projektit: 

Sähköisten medioiden hyödyntäminen opistotoiminnassa (LAKE2014-jatkohanke)

Kansalaisopistojen on oltava siellä missä ihmiset on. Siksi sosiaalisen median kautta vaikuttaminen on tul-lut mukaan kansalaisopiston toimintaan.

Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto ovat yhdessä saaneet Opetushallitukselta toiminnan laadun kehittämiseen (LAKE) avustusta. Hankkeelle on annettu nimeksi "Sähköisten medioiden hyödyntäminen opistotoiminnassa", joka viittaa suoraan hankkeen kehitysajatukseen mukana olevien opistojen näkyvyyden ja toiminnan vuorovaikutteiseen kehittämiseen nykyaikaisia välineitä hyödyntäen. Tällaisia välineitä ovat kaikki opetustoimin-nassa käytettävät sähköisen välineet; sosiaalisen median kanavat ja blogit.

  

 

Hanke kestää aina vuoden 2015 loppuun. Hankkeessa keskitytään uusien ja tulevaisuuden opetusmenetelmien mahdollisuuksiin tutustumiseen ja niiden käytettävyyden kartoittamiseen.

Kohderyhmänä tällä hankkeella on paitsi opistojen henki-lökunta ja opettajat, myös opiskelijat sekä ne tulevat opistolaiset, jotka eivät vielä ole opiskelleet opistojen kursseilla.


Sopivia ja tarvittavia koulutuksia sekä ajatuksia uusiksi kursseiksi ei synny ilman vuorovaikutusta ja palautetta. 

Anna siis palautetta kokemuksistasi opiston kursseilla!

 

LAKE2013-hanke

Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto saivat yhdessä  Opetushallitukselta toiminnan laadun kehittämiseen (LAKE) avustusta. Hankkeelle annettiin nimeksi "Sosiaalisen median hyödyntäminen opistotoiminnassa", joka viittaa suoraan hankkeen kehitysajatukseen mukana olevien opistojen näkyvyyden ja toiminnan vuorovaikutteiseen kehittämiseen nykyaikaisia välineitä hyödyntäen. Tällaisinä välineinä oli sosiaalisen median kanavat, joista Facebook ja blogit ottivat suurimman roolin.

Wirtaa ja Woimaa Wahrenista - W.W.W.

Opisto on ollut mukana Grundvig-oppimiskumppanuuksissa. EU:n rahoittamat projektit ovat tarkoitettuja yhteistyön ja ymmärryksen lisäämiseksi Euroopassa. 

RETHINK IT

Grundtvig-oppimiskumppanuus, jossa oli mukana Art 27 Belgiasta ja "Arbeit und Leben" Berliinistä.

Katso lisää: http://www.transnationals.eu/

ALWE (Adult learner`s week`s evaliation) opisto oli mukana eurooppalaisessa ALWE-hankkeessa.

Katso lisää(http://www.alwe-online.com/).

Lisätietoja http://www.cimo.fi/